© 2012 Monarcha i Wspólnicy ETL Poznań Sp. z o.o.

PL

O nas
Partnerzy
Kariera
Kontakt
Sprawozdawczość

Sprawozdawczość

Usługi w zakresie sprawozdawczości finansowej świadczymy zarówno dla sektora MSP jak również
dla dużych korporacji. Często usługi sprawozdawczości powiązane są z usługą prowadzenia ksiąg
rachunkowych (lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów), choć nie jest to regułą.
Mamy wieloletnie doświadczenie w sprawozdawczości dla spółek z o.o., spółek komandytowych,
oddziałów zagranicznych, spółek córek podmiotów zagranicznych, grup kapitałowych.
Świadczymy usługi sprawozdawczości dla firm z różnych branż, w tym dla firm produkcyjnych
jak również sieciowych przedsiębiorstw handlowo-usługowych.

Od wielu lat zajmujemy się sprawozdawczością:

  • według polskich przepisów o rachunkowości,
  • według standardów międzynarodowych IAS (MSR) / IFRS (MSSF), US-GAAP, HB I oraz HB II,
  • zgodnie z odrębnymi przepisami mówiącymi o obowiązkach sprawozdawczych naszych Klientów
    wobec GUS i NBP,
  • biznesów sieciowych i franchisingowych,
  • korporacyjną zgodną ze standardami grupy kapitałowej (grupowe pakiety konsolidacyjne),
  • specyficzną sprawozdawczością dla potrzeb rozliczania projektów unijnych.