© 2012 Monarcha i Wspólnicy ETL Poznań Sp. z o.o.

PL

O nas
Partnerzy
Kariera
Kontakt
Doradztwo Poznań

Doradztwo

Usługi doradztwa świadczymy zarówno dla sektora MSP jak również dla dużych korporacji.
Mamy wieloletnie doświadczenie w doradztwie dla spółek z o.o., spółek komandytowych, oddziałów zagranicznych, spółek córek podmiotów zagranicznych, grup kapitałowych. Od wielu lat świadczymy usługi doradcze dla firm
z różnych branż, w tym produkcyjnych oraz sieciowych przedsiębiorstw handlowo-usługowych.

W ramach usług doradztwa oferujemy doradztwo podatkowe oraz doradztwo ekonomiczno-finansowe
w tym w szczególności:

 • sporządzanie opinii w sprawach prawnopodatkowych,
 • porady prawnopodatkowe dotyczące umów o unikaniu podwójnego opodatkowania,
 • przygotowywanie dokumentacji cen transferowych,
 • analizowanie umów pod kątem optymalizacji podatkowej,
 • audyt podatkowy,
 • pomoc w wyborze najkorzystniejszej formy prawnej prowadzenia działalności,
 • zastosowanie najkorzystniejszych w danej sytuacji formy opodatkowania,
 • kompleksowa obsługa kontroli podatkowych i skarbowych,
 • reprezentowanie Klienta przed urzędami i organami administracji państwowej oraz przed sądami administracyjnymi,
 • sporządzanie pism w postępowaniach administracyjnych i sądowych,
 • opracowanie raportów finansowych wspomagających proces zarządzania przedsiębiorstwem,
 • tworzenie różnorodnych analiz ekonomicznych,
 • ocena kosztów i korzyści wyboru różnych metod finansowania działalności (kredyt bankowy, leasing,
  pożyczka, itp.),
 • pomoc w doborze produktu bankowego (np. faktoring) w celu poprawy płynności finansowej firmy,
 • sporządzanie opinii oraz udzielanie porad prawno-gospodarczych w zakresie zawartych umów.