© 2012 Monarcha i Wspólnicy ETL Poznań Sp. z o.o.

PL

O nas
Partnerzy
Kariera
Kontakt
Doradztwo podatkowe Poznań

Doradztwo podatkowe

Jesteśmy ekspertami polskiego prawa podatkowego, doradzamy i pomagamy Klientom w bezpiecznych decyzjach biznesowych podejmowanych w oparciu o dokonaną przez nas analizę prawnopodatkową stanu faktycznego
prowadzonej przez nich działalności, aktualne orzecznictwo sądów administracyjnych, linię postępowania
aparatu skarbowego oraz wiedzę i własne doświadczenie.
W ramach doradztwa podatkowego świadczymy usługi w następującym zakresie:

 • porad prawnopodatkowych z zakresu polskiego prawa podatkowego,
 • porad prawnopodatkowych wynikających  z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, w szczególności powstania „zakładu”, w zakresie opłat licencyjnych, należności z tytułu usług niematerialnych, odsetek i dywidend,
 • przygotowywania dokumentacji transakcji z podmiotami powiązanymi zgodnie z wymogami wynikającymi
  z przepisów podatkowych,
 • analizy postanowień umów z kontrahentami w zakresie eliminacji ryzyka podatkowego
  z uwzględnieniem optymalizacji obciążeń podatkowych w ramach obowiązującego prawa,
 • audytu podatkowego, którego celem jest zdiagnozowanie i usunięcie nieprawidłowości w praktyce podatkowej
  oraz wskazanie optymalnych rozwiązań w danych sytuacjach,
 • pomocy w wyborze najkorzystniejszej formy prawnej prowadzenia działalności,
 • zastosowania najkorzystniejszych w danej sytuacji formy opodatkowania,
 • obsługi postępowań podatkowych polegającej na kompleksowej pomocy w zakresie sporządzania pism procesowych (odwołań, wniosków, zastrzeżeń) na wszystkich etapach postępowania przed organami podatkowymi i organami kontroli skarbowej, a także reprezentację przed tymi organami,
 • sporządzania skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych oraz skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego, a także wszelkich innych pism procesowych wymaganych podczas postępowania
  sądowo-administracyjnego,
 • reprezentowania naszych Klientów przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym,
 • reprezentowanie Klienta przed urzędami administracji państwowej oraz obrona jego interesów podczas kontroli prowadzonych przez te organy.