© 2012 Monarcha i Wspólnicy ETL Poznań Sp. z o.o.

PL

O nas
Partnerzy
Kariera
Kontakt
Doradztwo biznesowe Poznań

Doradztwo biznesowe

Usługi, jakie świadczy nasza firma w zakresie doradztwa biznesowego dotyczą analizy konkretnych zagadnień finansowych i gospodarczych danej firmy. Proponujemy oraz wdrażamy indywidualne i skuteczne rozwiązania finansowe i ekonomiczne, które dotyczą danego podmiotu, z uwzględnieniem rodzaju jego działalności i istniejących warunków rynkowych w sposób prowadzący do realizacji założonych celów. W całym procesie ściśle współpracujemy z Klientem tak, aby nasze działania pozwoliły na zminimalizowanie ukrytego ryzyka w zastosowanym rozwiązaniu oraz były integralnym elementem strategii prowadzonego przez Klienta biznesu.

Realizujemy doradztwo biznesowe między innymi poprzez świadczenie usług w zakresie:

  • oceny kosztów i korzyści różnych form finansowania działalności (kredyt bankowy, pożyczka, leasing, itp.),
  • pomocy w doborze produktu bankowego (np. kredyt bankowy, factoring) w celu poprawy płynności finansowej firmy,
  • udzielania aktywnego wsparcia dla firm w aspekcie oceny zdolności kredytowej,
  • wstępnego przygotowania i realizacji projektów inwestycyjnych przez pryzmat kosztów realizacji projektu i finansowania,
    z uwzględnieniem ewentualnych ulg i zwolnień w zakresie obciążeń publiczno-prawnych,
  • pomocy i sporządzania planów w zakresie przekształceń i reorganizacji podmiotów, w szczególności połączenia podmiotów, przejęcia, sprzedaży części biznesu, zmiany formy prawnej podmiotu,
  • opracowania raportów finansowych, różnorodnych analiz finansowych wspomagających proces zarządzania przedsiębiorstwem, sporządzania opinii i udzielania porad prawno-gospodarczych w zakresie zawartych umów,
  • przygotowywania projektów umów.