© 2012 Monarcha i Wspólnicy ETL Poznań Sp. z o.o.

PL

O nas
Partnerzy
Kariera
Kontakt
Sprawozdania finansowe

Sprawozdania finansowe

W ramach usług sporządzania sprawozdań finansowych oferujemy naszym Klientom sporządzanie sprawozdań finansowych:

  • według polskich przepisów o rachunkowości,
  • według standardów międzynarodowych IAS (MSR) / IFRS (MSSF), US-GAAP, HB I oraz HB II,
  • zgodnie z odrębnymi przepisami mówiącymi o obowiązkach sprawozdawczych wobec GUS i NBP,
  • zgodnie z wymaganiami grup kapitałowych – przygotowywanie raportów grupowych, pakietów konsolidacyjnych,
  • sporządzanie wszelkich sprawozdań i raportów finansowych zgodnych z oczekiwaniami Klienta.

Opracowujemy również sprawozdania na potrzeby rozliczania projektów unijnych. Stosowane przez nas rozwiązania systemowe (w tym np. ewidencjonowania dokumentów w sposób umożliwiający wyodrębnienie wszelkich transakcji dotyczących projektu, kontrole płatności z rachunku bankowego na realizację danego projektu i inne) pozwalają na przygotowanie sprawozdań zgodnie z wymogami zawartymi w danych umowach na dofinansowanie.