© 2012 Monarcha i Wspólnicy ETL Poznań Sp. z o.o.

PL

O nas
Partnerzy
Kariera
Kontakt
Księgowość Poznań

Księgowość

Usługi księgowości świadczymy zarówno dla sektora MSP jak również dla dużych korporacji.
Mamy wieloletnie doświadczenie w obsłudze spółek z o.o., spółek komandytowych, oddziałów zagranicznych, spółek córek podmiotów zagranicznych, grup kapitałowych. Od wielu lat prowadzimy księgowość dla firm z różnych branż, w tym produkcyjnych oraz sieciowych przedsiębiorstw handlowo-usługowych.

Nasza oferta usług w zakresie rachunkowości obejmuje w szczególności:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości,
 • prowadzenie klasycznej podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów z możliwością jej rozbudowania o rozrachunki, ewidencję majątku oraz analizę przychodów i kosztów,
 • prowadzenie innych dokumentacji księgowych i podatkowych wymaganych przez polskie przepisy,
 • sporządzanie deklaracji i zeznań podatkowych,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych według standardów krajowych i międzynarodowych,
 • prowadzenie sprawozdawczości wymaganej przez przepisy o statystyce państwowej (GUS),
 • prowadzenie sprawozdawczości dla Narodowego Banku Polskiego (NBP) zgodnie z wymogami prawa dewizowego,
 • sporządzanie raportów dla instytucji finansowych (np. banków, leasingodawców),
 • doradztwo przy organizacji systemu rachunkowości między innymi w zakresie zakładania ksiąg rachunkowych, opracowania polityki rachunkowości, w tym również planu kont dostosowanego do wymogów sprawozdawczości polskiej oraz indywidualnego raportowania np. w ramach grupy kapitałowej,
 • nadzór nad księgowością,
 • wsparcie merytoryczne oraz pomoc niezbędną w przypadku kontroli przeprowadzanych przez jakiekolwiek organy administracji państwowej lub samorządowej oraz badania sprawozdań finansowych przez biegłych rewidentów.